Welkom op het forum van AmbachtNederland

Geplaatst inWELKOM lees hier de spelregels!
 • Y
  Yvonne - AmbachtNederland 4 jaar geleden

  Hier kan je online het gesprek aangaan met (toekomstige) vakgenoten en andere ondernemers over je vakmanschap en het ondernemerschap. 

  Start een gesprek
  Je begint een gesprek door te klikken op ‘Nieuwe Discussie’. Bij het maken van je bericht kun je aangeven in welke categorie je dit gesprek wilt weergeven. Kies bij categorie jouw eigen ambacht om je vraag voor te leggen aan je vakgenoten. Ben je de eerste, stel je dan bijvoorbeeld even voor.

  Wil je in gesprek met vakgenoten?
  Stel je vragen dan in de groep van jouw ambacht. Ben je bijvoorbeeld meubelmaker, ga dan naar de groep ‘Meubelmakers’. Staat jouw ambacht niet in deze lijst, ga dan naar overige ambachten. In de groepen per ambacht zullen de gesprekken gericht zijn op het uitoefenen van het vak.

  Heb je een vraag over het ondernemen in het ambacht?
  Stel je vragen in de groep ‘Ondernemerschap’. Alle gebruikers kunnen de gesprekken in alle groepen volgen. In de groep Ondernemerschap staan onderwerpen die voor alle ambachtslieden interessant zijn. Wordt een gesprek meer vakinhoudelijk dan verplaatsen we dit gesprek naar de groep waarvoor dit gesprek interessant is.

  Spelregels
  Natuurlijk gelden er ook enkele spelregels voor het gebruik van dit forum. Deze kan je hieronder nalezen in de gebruikersvoorwaarden van dit Forum. Bij het aanmaken van een account voor dit forum ga je akkoord met deze voorwaarden. De belangrijkste spelregel is uiteraard dat we verwachten dat iedereen elkaar met respect benadert. Het doel van het forum is elkaar als ambachtelijk ondernemers verder te helpen met constructieve reacties.

  Toegang
  Je kan een account aanmaken en bent alleen met je gebruikersnaam zichtbaar op dit forum. Door je Bedrijfsnaam in te vullen, maak je deze ook zichtbaar.

 • Y
  Yvonne - AmbachtNederland 4 jaar geleden

  Voorwaarden Forum

  Voor het gebruik van het forum van AmbachtNederland gelden onderstaande gebruiksvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die het AmbachtNederland-forum bezoekt. Door gebruik te maken van het forum ga je akkoord met de gebruikersvoorwaarden.

  Algemene voorwaarden
  Het AmbachtNederland-forum is openbaar en voor iedereen toegankelijk. Het forum kan gebruikt worden door iedereen met een gebruikersnaam en account. Door met deze gegevens in te loggen op forum.ambachtnederland.nl heb je toegang tot het forum.
  We verwachten dat iedereen elkaar met respect benadert. We willen geen berichten die discriminerend, bedreigend, seksueel getint en in strijd met de wet zijn en/of op een andere manier inbreuk maken op de rechten van derden.

  Persoonlijke gegevens
  Je dient ervoor te zorgen dat je wachtwoord vertrouwelijk wordt behandeld en niet openbaar wordt gemaakt aan niet-geautoriseerde mensen. De gebruikersnaam die je kiest bij het aanmaken van een account is voor iedereen zichtbaar. Je bent aansprakelijk voor alles wat er gebeurt doordat anderen jouw account gebruiken, met of zonder jouw toestemming of wetenschap. Als er (rechts)handelingen worden uitgevoerd binnen je account, worden die door AmbachtNederland aan jou toegerekend. Weet je dat je account verkeerd gebruikt wordt door een ander? Neem dan meteen contact op met AmbachtNederland.

  Berichten plaatsen op het forum
  Op het forum van AmbachtNederland plaats jij direct jouw bericht of reactie zonder tussenkomst van AmbachtNederland. Jij verklaart dat je het recht hebt om jouw materiaal ter beschikking te stellen en je geeft AmbachtNederland toestemming om dit materiaal te (her)gebruiken. Deze toestemming blijft ook geldig als jij je account hebt opgeheven. Jij geeft AmbachtNederland de bevoegdheid om al deze materialen in te korten, op te slaan, op het forum openbaar te maken, te (her)gebruiken en te gebruiken ter verbetering van de dienstverlening.

  AmbachtNederland heeft het recht om alle berichten zelfstandig of na een klacht te verwijderen, te bewerken en te verplaatsen. Bijvoorbeeld als we van mening zijn dat het materiaal discriminerend is, de persoonlijke levenssfeer van iemand schendt, de werking van de website negatief beïnvloedt, commerciële motieven heeft, oproept tot geweld of illegaal gedrag of inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten (zoals auteursrechten en naburige rechten) van anderen. Je vrijwaart AmbachtNederland van aanspraken van derden wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en alle daarmee gemoeide schade en kosten.

  AmbachtNederland heeft het recht om jouw toegang tot het forum (tijdelijk) te blokkeren zonder je hiervan op de hoogte te stellen en zonder opgave van reden.

  Belangrijke regels
  • Aanwijzingen van AmbachtNederland moeten opgevolgd worden
  • Je vraagt niet om antwoorden of reacties via privébericht of e-mail
  • Het is verboden om andermans identiteit gebruiken
  • Je mag je eigen IP-adres niet verhullen door bijvoorbeeld gebruik te maken van anonieme proxyservers
  • Je gebruikt niet meer dan één gebruikersnaam

  Privacy
  Het forum is openbaar en inzichtelijk voor een ieder. Als geregistreerde gebruiker bieden wij aan jou de keuze om je gegevens zichtbaar te maken of te verbergen.
  Het IP-adres van je computer wordt bij ieder bericht opgeslagen. Op het moment dat je het forum betreedt, bewaart het systeem ook cookies op jouw computer. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op je computer worden gezet door de server van een webpagina. Het gebruik van cookies maakt het gebruik van het AmbachtNederland-forum eenvoudiger. Cookies zijn kleine stukjes informatie die je internetbrowser opslaat op je computer. Wij gebruiken cookies om bijvoorbeeld het inloggen op het forum gemakkelijker te maken en om statistieken bij te houden. Je kunt deze cookies uitzetten via je browser. Hierdoor kan de website minder goed gaan werken.

  Links
  Gebruikers van het forum van AmbachtNederland kunnen links naar andere website plaatsen. AmbachtNederland is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor het gebruik van deze websites. De inhoud hiervan behoort niet tot de inhoud van AmbachtNederland.

  Aansprakelijkheid
  AmbachtNederland is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het handelen of nalaten van een bezoeker op welke wijze dan ook, waaronder het gebruik van het AmbachtNederland-forum en/of de inhoud van berichten. AmbachtNederalnd is niet aansprakelijk voor de schade die kan voortvloeien uit hackpogingen.

  Toepasselijk recht 
  Op deze voorwaarden en het gebruik van het AmbachtNederland-forum is Nederlands recht van toepassing.

Je moet inloggen of registreren om een reactie te plaatsen.